Stabijhoun

 
 

Eftersom stabijhoun kommer från Friesland har vi valt kennelnamnet Friesvik. Vi tog första delen Fries från Friesland och andra delen i namnet från ordet vik eftersom vi bor på Öland och där är omringade av orter som slutar på vik exempelvis Djupvik, Sandvik, Södvik. Namnet Stabijhoun kommer från det nederländska utrycket sta.mij-bi som betyder stå mig bi. Å det är verkligen en hund som vill stå vid din sida om du är beredd att möta denna hundras så som den behöver bli bemött. Då den oftast är mycket lyhörd och känslig för hur du som matte eller husse mår är det av vikt att du förstår att den ibland speglar det som rör sig inom oss. Vi behöver ha bra koll på våra intentioner och emotioner när vi umgås med dessa socialt och emotionellt intelligenta hundar.


Vill du ha en perfekt jakt, tjänste- lydnadshund exempelvis så avråder jag dig från att köpa en stabijhoun. Det här är en hundras som utmanar oss till att tänka om när det gäller hur vi bemöter våra fyrfota vänner. De stabijhoun jag mött genom åren har visat sig vara olika på många sätt, men har haft det gemensamt att de har gjort mig till en bättre människa. Så vill du utvecklas på ett personligt plan och kan tänka dig att låta din hund vara din läromästare så är stabijhoun ett självklart val. För utmanade blir vi och de ser till att visa oss våra sämsta sidor ibland. Rekommenderar dig varmt att läsa en bok av Kerstin Malm ”Tänk om jag kunde lyssna”  där du får nya insikter som kan behövas inför köpet av en stabijhoun.  Vi behöver nämligen vår känslomässiga empati för att möta våra stabijhoun och förstå dem. Först när vi ser vår relation utifrån hundens perspektiv kan vi nå den där nära relationen som de erbjuder.


Förutom empati behöver vi möta vår stabijhoun med medkänsla och lämna förgivettaganden om instinkter, ledarskap, lydnad, dominans och tester åt sidan. Här bör vi inspireras av Jane Goodall som förenat studier av djur med empati och medkänsla, där hon tillåtit sig att bli genuint berörd av mötet med en annan art. Forskare som Marc Bekoff har visat oss att djuren har känslor och liknande behov som oss människor. Vi behöver vara försiktiga med att tolka hundens kissande inne som en protest mot att bli lämnad ensam utan snarare fundera över vilka emotionella behov som inte är tillgodosedda hos den individuella hunden alternativt att det kan vara en reaktion på att den är orolig för oss. För när vi har en stabijhoun i familjen behöver vi vara på det klara med att den tar in hur vi mår och kan respondera på vår emotionella status. Det gäller med andra ord att utveckla sin självkännedom och våga vara öppen med sitt liv när man har en stabijhoun, för det ger dig bästa förutsättningarna att förstå dem. Det handlar om vikten av reflektion över oss själva och att vi blir medvetna om vad vi bär med oss för erfarenheter och värderingar som gör att vi agerar, känner och tänker som vi gör. För risken finns alltid att vi projicerar våra behov, tankar och känslor på hunden.


Känslor som skam och skuld bör vi undvika i relationen till hunden för de kan stå i vägen för en kärleksfull relation. Detsamma gäller våra behov av bekräftelse som kan bli lika förödande för relationen till vår älskade hund. Det är med andra ord viktigt att se till att ha en bra självbild och självkänsla för att ha tillit till sig själv och sin hund. Att inte låta sig påverkas för mycket av omgivningens krav utan stanna kvar i ögonblicket med sin hund och vara i kontakt med sin emotionella empati och medkänsla, både för sig själv och för sin hund. Här kan vi inspireras av ytterligare en forskare Frans de Waal som menar att de flesta arter bygger sin samvaro på samarbetsförmåga och medkänsla och inte på dominans och makt. Titta inte bara på beteendet hos hunden utan se det större sammanhanget och ha en öppenhet för flera möjliga hypoteser och tänkbara orsaker utifrån hundens perspektiv. Att bygga relationen med din stabijhoun på tillit och ärlighet där leken får ta plats och samspelet är något man ser till att ömsesidigt bygga upp med sin hund.


Relationen tenderar att förstöras av ständig träning utifrån tankar om positiv förstärkning som snarare tar bort hundens kreativitet att förmedla sig till oss människor. Fråga dig gärna vad det är för behov vi vill möta upp när vi vill ha en hund som gör som vi vill eller som omgivningen anser att den borde göra i en viss situation. Visst kan det väcka fascination när vi ser en agilityhund på Talang i TV4 men om vi rannsakar oss är det ett ganska mekaniskt sätt att förhålla sig till hunden, där den lär sig tricks genom att vi erbjuder den belöningar i form av godis eller beröm. Det handlar inte om att träna sin hund eller att läsa av sin hund utan att vara  medvetet närvarande och fånga upp känslor. En hund som morrar vill kanske att vi drar oss tillbaka och ger oss mer utrymme. Vi kanske har lärt oss att vi då ska sätta hunden på plats men om vi bestraffar morrandet kan det bli förödande för vår relation till hunden, då hunden ser oss som opålitliga och någon som inte bryr sig om vad hunden säger. Vill vi ha en kärleksfull relation där vår stabijhoun står vid vår sida behöver vi acceptera vår stabijhoun precis som han eller hon är. Det kan kräva att vi börjar med att acceptera oss själva med de känslor, behov och önskemål vi har.


Jag hoppas att du som jag vill vara med och skapa ett nytt paradigm där vi öppnar upp för initiativrika, nyfikna och glada hundar. Att vi stimulerar hundens egen vilja och har gemenskap som mål där hunden tillåts ta initiativ på promenaden exempelvis. Att ha tillit till din hund och undvika nej och förbud som bara hämmar hundens utveckling och nyfikenhet. Vi behöver lära av hunden som har förmåga att bara vara istället för att dra in den i vår prestationsinriktade tillvaro. Ge dig tid att varva ner och ta vara på stunden för att ta in dina känslor som i sin tur är ledtrådar till dina behov. Det är det våra hundar önskar sig av oss mer än någonting. För då har vi även möjlighet att få kontakt med hundens känslor, vilket är det sätt vi kan förstå hunden och därmed visa vår omtanke. Genom god självkännedom och en stor dos ödmjukhet kan vi sen skilja på hundens känslor och behov från våra egna, men att vi aldrig säkert kan veta om vi gjort rätt tolkning av situationen vilket i sin tur öppnar upp för livslångt lärande.


Våga ha tilltro till din förmåga istället för en övertro på att någon annan exempelvis hundexpert ska sitta inne med svaret. Försök att ställa dig utanför normerna om hur vi bör vara gentemot våra hundar och känn efter i stället, utifrån empati och medkänsla. Kategoriskt tänkande om mentalitet och oönskade eller önskade egenskaper förstör vår förmåga till emotionell empati så vi bör inte sätta för stor tilltro till mentalbeskrivningar av olika slag. Vi måste fråga oss vilka hundar som mår bäst de som visar oönskat beteende eller de som känner på ett visst sätt men inte vågar ge utryck för det i ett beteende? Om vi ska visa hunden empati och medkänsla behöver den få agera som ett subjekt och själv sätta gränser för sin medverkan i allt från terapisammanhang till utställningar eller lydnadstävlingar för att nämna några exempel. Att få bestämma över sin egen kropp och sitt liv är väl grunden för ett fullvärdigt liv såväl för hunden som för oss människor. Om vi ska leva i en harmonisk relation med hunden kan vi inte betrakta den som ett objekt för våra självförverkliganden. Vi behöver se dem som individer med egna känslor, tankar och rättigheter där vår relation bygger på ömsesidighet. För att nå dit behöver vi sakta ned och öva oss på att vara mer i stillhet och utöva medveten närvaro där acceptans är en viktig ingrediens. Det är precis vad de stabijhoun jag har fått äran att möta i livet har fått mig att förstå. Så min beskrivning av en stabijhoun landar i att de är läromästare till kärlekens väg genom sin ödmjukhet och villkorslösa kärlek som de erbjuder oss om vi är beredda att ta emot den fullt ut. Om du är beredd att stanna upp i livet och därigenom öppna upp för självkännedom, empati, medkänsla och acceptans så får du möjlighet att uppleva en sta-mij-bi relation. Att välja kärlekens väg eller som vi också kan säga att följa hjärtats röst. Något jag varmt kan rekommendera.

 

Du kanske vill veta lite mer om våra erfarenheter av stabijhoun en underbar hundras från Friesland.......

Om en  stabijhoun vid din sida står en vän för livet du får


Våra älskade stabijhoun då som nu


Bägbys Zeiss

Ranchero ”Zico”Friesvik´s Zäta


Friesvik´s Zico

af Zäta (of Ranchero)


  Friesvik´s Zelda af 

  Zäta of EckhoFriesvik´s Zander af               Zäta of Eckho
Friesvik´s Zeckho af   Zäta of Eckho


Friesvik´s Zlatan

of ManusFriesvik´s Zaga 

of ManusFriesvik´s Zeiss

Tale of Zaga & AikoFriesvik´s Zietzke

Star af Zeiss

Länkar

www.stabyhounklubben.se

www.stabyhoun.dk

www.stabijhoun.no

www.nvsw.nl

www.stabyhounuk.com